Notice

समता घरेलु लघुवित्तको EMI भुक्तानी Khalti बाट गर्नुहोस

Thursday, May 18th, 2023

निक्षेपको व्याजदर प्रकाशन सम्बन्धमा

Tuesday, April 4th, 2023

Proxy Form For 9th AGM

Friday, March 17th, 2023

Proxy Form for 9th AGM

AGM Notice 2078/79 (9th)

Friday, March 3rd, 2023

निक्षेपको व्याजदर प्रकाशन सम्बन्धमा

Sunday, February 26th, 2023

Top